Friday, March 14, 2014

ಮಂಕುಂದ

 
ಮಂಕುಂದ ,  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನ  ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮವಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದೆ ಇದು  ಗಂಗರ   ಉಪರಾಜಧಾನಿ  ಆಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಇತಿಹಾಸಕಾರರಲ್ಲಿದೆ. ಊರಲ್ಲಿ ಗಂಗರ ಕಾಲದ( ಸುಮಾರು  ಕ್ರಿ.ಶ.914)ಶಿಲಾಶಾಸನವೂ ಇದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ  ಊರಿನ ಹೆಸರು "ಮನ್ಕುಂದ"  ಎಂದೇ  ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸಮೀಪದ  ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೂ, ಈ ಗ್ರಾಮ ನಾಮಕ್ಕೂ   ಸಂಬಂಧವಿದ್ದು,  ಅದರಿಂದಾಗಿ  ಈ ಹೆಸರು ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬ ಸ್ಥಳೀಯ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೆ.  "ಮಾನ್ಯಕುಂದ "ಕ್ರಮೇಣ  ಮನ್ಕುಂದ  ಆಗಿ  ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ "ಮಂಕುಂದ" ರೂಪ ಪಡೆದಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. 

No comments:

Post a Comment